Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 3, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς