Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 5, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς