Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 6, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς