Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 7, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς