Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς