Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 3, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς