Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς