Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 20, 2010 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς