Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2010 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς