Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2010 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς