Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2011 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς