Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 19, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς