Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς