Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 20, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς