Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 22, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς