Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 10, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς