Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 11, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς