Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 12, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς