Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 13, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς