Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 16, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς