Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 17, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς