Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 18, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς