Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς