Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς