Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 20, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς