Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 22, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς