Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 3, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς