Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 4, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς