Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 5, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς