Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 6, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς