Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 8, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς