Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 14, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς