Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 16, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς