Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 18, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς