Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 23, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς