Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 24, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς