Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 3, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς