Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 5, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς