Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 6, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς