Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 7, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς