Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς