Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 9, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς