Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 14, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς