Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 27, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς