Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 6, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς