Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 7, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς