Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 8, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς