Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 1, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς