Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς