Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 9, 2012 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς